همایون شجریان

دانلود آهنگ همایون شجریان

دانلود اهنگ سرنوشت همایون شجریان

دانلود آهنگ همایون شجریان سرنوشت

سرنوشت را ، باید از سر نوشت شاید این بار کمی بهتر نوشت عاشقی را غرقِ در باور نوشت غُصه ها را قِصه ای دیگر نوشت


# سرنوشت

دانلود آهنگ سرنوشت

دانلود آهنگ چرارفتی همایون شجریان

دانلود آهنگ همایون شجریان چرا رفتی

چرا رفتی چرا من بیقرارم به سر سودای آغوش تو دارم


# چرا رفتی

دانلود آهنگ چرا رفتی

دانلود آهنگ اهای خبر دار (تیتراژ رگ خواب)  همایون شجریان

دانلود آهنگ همایون شجریان اهای خبر دار

آهای خبردار آهای خبردار باغ داریم تا باغ یکی غرق گل یکی پره خار مرد داریم تا مرد یکی سر کار یکی سر بار آهای خبردار یکی سر دار


# اهای خبر دار

دانلود آهنگ اهای خبر دار

دانلود آهنگ نوروز همایون شجریان

دانلود آهنگ همایون شجریان نوروز

گل ببرین آمد فصل شکوفایی رویای زمین آمد کار دل عشاق سکه شد و سیب ببرد بر سفره ی سین آمد


# نوروز

دانلود آهنگ نوروز

دانلود تصنیف قلاب همایون شجریان

دانلود آهنگ همایون شجریان تصنیف قلاب

سعدى چو جورش میبرى نزدیک او دیگر مرو ای بی بصر من میروم او میکشد قلاب را


# تصنیف قلاب

دانلود آهنگ تصنیف قلاب

دانلود آهنگ آرایش غلیظ همایون شجریان

دانلود آهنگ همایون شجریان آرایش غلیظ

با من صنما دل یک دله کن، گر سر ننهم وانگه گله کن


# آرایش غلیظ

دانلود آهنگ آرایش غلیظ

دانلود آهنگ ایران من همایون شجریان

دانلود آهنگ همایون شجریان ایران من

ای در رگانم خون وطن ای پرچمت ما را کفن دور از تو بادا اهرمن ایران من ایران من


# ایران من

دانلود آهنگ ایران من