کاوه یغمایی

دانلود آهنگ کاوه یغمایی

دانلود آهنگ دژاوو کاوه یغمایی

دانلود آهنگ کاوه یغمایی دژاوو

من انگار قبل از این زندگی ی بار از زمین و زمون رد شدم ی بار از جهانی که دنبال ماست از این حرمت بینمون رد شدم


# دژاوو

دانلود آهنگ دژاوو

دانلود آهنگ سفر کاوه یغمایی

دانلود آهنگ کاوه یغمایی سفر

همراه این صدا به سفر میروم به نمیدانم میدانم


# سفر

دانلود آهنگ سفر

دانلود آهنگ کوله کاوه یغمایی

دانلود آهنگ کاوه یغمایی کوله

وقتی چشمامو میبندم یه صدا همیشه میگه اینجا دیگه جای تو نیست خسته ای وقتشه دیگه


# کوله

دانلود آهنگ کوله