گروه پالت

دانلود آهنگ گروه پالت

دانلود آهنگ معدن یاقوت گروه پالت

دانلود آهنگ گروه پالت معدن یاقوت

هر جا تو باشی باغ های توت آنجاست دریا و نان و معدن یاقوت آنجاست آب از شراب و پاره ی مهتاب نانش هر جا تو باشی خوش به حال مردمانش


# معدن یاقوت

دانلود آهنگ معدن یاقوت

دانلود آهنگ لیلی جان گروه پالت

دانلود آهنگ گروه پالت لیلی جان

لیلی، لیلی، لیلی جـان مــرا کُشتی بـه هرمـان دریـن قشلاق نـیــامـدی دلــم را کردی ویـران


# لیلی جان

دانلود آهنگ لیلی جان

دانلود آهنگ باز باران گروه پالت

دانلود آهنگ گروه پالت باز باران

باز باران با ترانه مینوازد نوای شبانه شور عشقت در دل من میکشد همچو آتش زبانه


# باز باران

دانلود آهنگ باز باران

دانلود آهنگ هم قطار گروه پالت

دانلود آهنگ گروه پالت هم قطار

ای یار جانی یار جانی دوباره برنمیگردد دیگر جوانی ای خانه و کاشانه ی من بیا از آوازم بشنو افسانه ی من


# هم قطار

دانلود آهنگ هم قطار

دانلود آهنگ مثلث گروه پالت

دانلود آهنگ گروه پالت مثلث

چشمات مثل مُثلث دسات مثل گندم زار تو ،منِ قلبت همش خون


# مثلث

دانلود آهنگ مثلث

دانلود آهنگ فراموشی ها (امید نعمتی) گروه پالت

دانلود آهنگ گروه پالت فراموشی ها

آشیان تهی ‌دست مرا مرغ دستان تو پر می‌سازند آه مگذار آه مگذار که دستان من آن اعتمادی که به دستان تو دارد به فراموشی ها بسپارد


# فراموشی ها

دانلود آهنگ فراموشی ها