دانلود آهنگ نهان مکن روزبه نعمت الهی

نهان مکن

دووش چه خورده‌ای دووش چه خورده‌ای دلا راست بگو نهان مکن چون خمُشانِ بی‌گنه چون خمُشانِ بی‌گنه روی بر آسمان مکن روی بر آسمان مکن روی بر آسمان مکن

نهان مکن روزبه نعمت الهی :
دووش چه خورده‌ای دلا راست بگو نهان مکن

چون خمُشانِ بی‌گنه روی بر آسمان مکن

باده‌ی خاص خورده‌ای، نقل خلاص خورده‌ای

بوی شراب می‌زند خربزه در دهان مکن!

باده‌ی خاص خورده‌ای، نقل خلاص خورده‌ای

بوی شراب می‌زند بوی شراب می‌زند خربزه در دهان مکن!

بوی شراب می‌زند بوی شراب می‌زند خربزه در دهان مکن!

کارِ دلم به جان رسید، کارد به استخوان رسید

کارِ دلم به جان رسید، کارد به استخوان رسید

ناله کنم بگویَدَم ناله کنم بگویَدَم

دم مزنو بیان مکن دم مزنو بیان مکن

دووش چه خورده‌ای دووش چه خورده‌ای دلا راست بگو نهان مکن
چون خمُشانِ بی‌گنه چون خمُشانِ بی‌گنه

روی بر آسمان مکن روی بر آسمان مکن روی بر آسمان مکن

دوش شراب ریختی وز بر ما گریختی

بار دگر گرفتمت بار دگر چنان مکن

دوش شراب ریختی وز بر ما گریختی

بار دگر گرفتمت بار دگر چنان مکن

باده‌ی خاص خورده‌ای، نقل خلاص خورده‌ای

بوی شراب می‌زند بوی شراب می‌زند خربزه در دهان مکن!

بوی شراب می‌زند بوی شراب می‌زند خربزه در دهان مکن!

خربزه در دهان مکن! خربزه در دهان مکن!

ای دل پاره پاره‌ام  ای دل پاره پاره‌ام دیدن او است چاره‌ام
اوست پناه و پشت من تکیه بر این جهان مکن

تکیه بر این جهان مکن تکیه بر این جهان مکن

دووش چه خورده‌ای دلا دووش چه خورده‌ای دلا دووش چه خورده‌ای دلا

راست بگو نهان مکن
اوست پناه و پشت من تکیه بر این جهان مکن

تکیه بر این جهان مکن تکیه بر این جهان مکن


دانلود آهنگ نهان مکن

دووش چه خورده‌ای دووش چه خورده‌ای دلا راست بگو نهان مکن چون خمُشانِ بی‌گنه چون خمُشانِ بی‌گنه روی بر آسمان مکن روی بر آسمان مکن روی بر آسمان مکن

دانلود آهنگ نهان مکن روزبه نعمت الهی با دو کیفیت 320 و 128 و لینک مستقیم دووش چه خورده‌ای دووش چه خورده‌ای دلا راست بگو نهان مکن چون خمُشانِ بی‌گنه چون خمُشانِ بی‌گنه روی بر آسمان مکن روی بر آسمان مکن روی بر آسمان مکن

دانلود آهنگ نهان مکن روزبه نعمت الهی


ارسال نظر درباره این موضوع