دانلود آهنگ شمس من و خدای من روزبه نعمت الهی

شمس من و خدای من

پیر من و مراد من درد منو دوای من فاش بگویم این سخت شمس منو خدای من شمس من و خدای من شمس من و خدای من

متن آهنگ روزبه نعمت الهی شمس من و خدای من :

پیر من و مراد من درد منو دوای من

پیر من و مراد من درد منو دوای من

فاش بگویم این سخت شمس منو خدای من

شمس من و خدای من شمس من و خدای من

شمس من و خدای من

از تو به حق رسیدم ای حق حقگذار من

شکر تو را ستاده ام شمش من و خدای من

شکر تو را ستاده ام شمش من و خدای من

شمش من و خدای من شمش من و خدای من

شمش من و خدای من

مات شدم ز عشق تو زان که شه دعایمی

تا تو مرا نظر کنی شمس منو خدای من

شمس من و خدای من

محو شدم به پیش تو تا که اثر نماندم

شرط ادب چنین بود شمس من و خدای من

شمس من و خدای من

پیر من و مراد من درد منو دوای من

پیر من و مراد من درد منو دوای من

فاش بگویم این سخت شمس منو خدای من

شمس من و خدای من شمس من و خدای من

شمس من و خدای من

کعبه ی من کن عشقتو دوزخ من بهشت تو

مونس روزگار من شمس من و خدای من

شمس من و خدای من

.. اگر هزار بار چرخ زند به شرق و غرب

از تو نشان کی آورد شمس من و خدای من

 


دانلود آهنگ شمس من و خدای من

پیر من و مراد من درد منو دوای من فاش بگویم این سخت شمس منو خدای من شمس من و خدای من شمس من و خدای من

دانلود آهنگ شمس من و خدای من روزبه نعمت الهی با دو کیفیت 320 و128 و لینک مستقیم پیر من و مراد من درد منو دوای من فاش بگویم این سخت شمس منو خدای من شمس من و خدای من شمس من و خدای من

دانلود آهنگ شمس من و خدای من روزبه نعمت الهی


ارسال نظر درباره این موضوع