دانلود آهنگ برگرد علیسا

برگرد

رو به راه نیستم اگه میشه برگرد رو به راه نیستم کی راه تو سد کرد میدونم تو هم هنوز پابند این حس پس بخاطر هر جفتمون هستی برگرد

متن آهنگ برگرد از علیسا :

دیگه فایده نداره تو انگار رسیدی به آخر
دیگه فایده نداره واسه مونده تو انگار تنهام
چشمامو رو همه آدما بستم
به خودم نمی رسم این روزا اصلا
بدون تو دیگه رو به راه نیستم
اره میگم من دیگه حریف تو نیستم
رو به راه نیستم اگه میشه برگرد
رو به راه نیستم کی راه تو سد کرد
میدونم تو هم هنوز پابند این حس
پس بخاطر هر جفتمون هستی برگرد

دیگه فایده نداره تو انگار رسیدی به آخر
دیگه فایده نداره واسه مونده تو انگار تنهام
چشمامو رو همه آدما بستم
به خودم نمی رسم این روزا اصلا
بدون تو دیگه رو به راه نیستم
اره میگم من دیگه حریف تو نیستم
رو به راه نیستم اگه میشه برگرد
رو به راه نیستم کی راه تو سد کرد
میدونم تو هم هنوز پابند این حس
پس بخاطر هر جفتمون هستی برگرد
رو به راه نیستم اگه میشه برگرد
رو به راه نیستم کی راه تو سد کرد


دانلود آهنگ برگرد

رو به راه نیستم اگه میشه برگرد رو به راه نیستم کی راه تو سد کرد میدونم تو هم هنوز پابند این حس پس بخاطر هر جفتمون هستی برگرد

دانلود آهنگ برگرد علیسا با دو کیفین 320 و 128 لینک مستقیم رو به راه نیستم اگه میشه برگرد رو به راه نیستم کی راه تو سد کرد میدونم تو هم هنوز پابند این حس پس بخاطر هر جفتمون هستی برگرد

دانلود آهنگ برگرد علیسا


ارسال نظر درباره این موضوع