دانلود آهنگ آوازم را میرقصیدی از دال بند

آوازم را میرقصیدی

لبهایم را می خندیدی چشمانم را می باریدی در رویایت می چرخیدم آوازم را می رقصیدی

متن آهنگ آوازم را میرقصدی از گروه دال :

شب که راز بودنت را پوشید
باد که ساز دیدنت را سر داد
ابر که شوق خنده ات را بارید
من که شعر ماندنت را خواندم
لبهایم را می خندیدی چشمانم را می باریدی
در رویایت می چرخیدم آوازم را می رقصیدی
من هوای با تو سر تو دو راهی خطر
ما در انتظار مهتاب ماندیم

ما شبیه هم ترانه ای خواندیم
شب که راز بودنت را پوشید
باد که ساز دیدنت را سر داد
ابر که شوق خنده ات را بارید
من که شعر ماندنت را خواندم
لبهایم را می خندیدی چشمانم را می باریدی
در رویایت می چرخیدم آوازم را می رقصیدی


دانلود آهنگ آوازم را میرقصیدی

لبهایم را می خندیدی چشمانم را می باریدی در رویایت می چرخیدم آوازم را می رقصیدی

دانلود آهنگ آوازم را میرقصیدی از دال بند با کیفیت بالا و لینک مستقیم لبهایم را می خندیدی چشمانم را می باریدی در رویایت می چرخیدم آوازم را می رقصیدی

دانلود آهنگ آوازم را میرقصیدی از دال بند


ارسال نظر درباره این موضوع