دانلود آهنگ پرواز تهران شیراز دال بند

پرواز تهران شیراز

به سپیده آسمان رسیدن از تو در شب پروازم به خیال خوش غزل شنیدن از تو حافظ شیرازم

متن آهنگ پرواز تهران شیراز گروه دال :
به سپیده آسمان رسیدن از تو در شب پروازم
به خیال خوش غزل شنیدن از تو حافظ شیرازم
شب و چشمه ماه شب و چشم سیاه شب و دلخوشی یک دیدار
من و راز تنت من و رویا شدنت من و بوی تو نارنج بهار
نوشیدم شراب سرخ از شیراز لب هایت میکاری شاخه نابت با آواز لب هایت
به سپیده آسمان رسیدن از تو در شب پروازم
به خیال خوش غزل شنیدن از تو حافظ شیرازم
شب و چشمه ماه شب و چشم سیاه شب و دلخوشی یک دیدار
من و راز تنت من و رویا شدنت من و بوی تو نارنج بهار
شب و چشمه ماه شب و چشم سیاه شب و دلخوشی یک دیدار
من و راز تنت من و رویا شدنت من و بوی تو نارنج بهار


دانلود آهنگ پرواز تهران شیراز

به سپیده آسمان رسیدن از تو در شب پروازم به خیال خوش غزل شنیدن از تو حافظ شیرازم

دانلود آهنگ پرواز تهران شیراز دال بند با کیفیت بالا و لینک مستقیم به خیال خوش غزل شنیدن از تو حافظ شیرازم

دانلود آهنگ پرواز تهران شیراز دال بند


ارسال نظر درباره این موضوع