دانلود آهنگ هومبا داماهی

هومبا

هومبا شیر شیر گاو هومبا به روغن گاو

متن آهنگ هومبا داماهی :

هومبا شیر شیر گاو
هومبا به روغن گاو
هومبا گاون کجا ارن
هومبا پشت کلات ان
هومبا کلات اجنبد هومبا شهر اغرومبد
یار یالانن هستم بی تو
ماده گاو ول کن گسکم بی تو


دانلود آهنگ هومبا

هومبا شیر شیر گاو هومبا به روغن گاو

دانلود آهنگ هومبا داماهی با کیفیت بالا و لینک مستقیم هومبا شیر شیر گاو هومبا به روغن گاو

دانلود آهنگ هومبا داماهی


ارسال نظر درباره این موضوع