متن اهنگ برکت داماهی

برکت

وقتی از ما حرکت بود کار ما پر برکت بود

ترجمه آهنگ برکت گروه داماهی :

توی بند بند درختان خرما

خوشه‌های آویزان رطب ها

سر مان رو پائین میاوردیم

از پای درخت محصول جمع می‌کردیم

وقتی از ما حرکت بود کار ما پر برکت بود

صدای شهک شک النگو‌ها و آواز خوش بچه ها

سبد هامون رو پر میکردیم بازی محلی رمازا می‌کردیم

خوشه ها رو سرمان و سبدها رو کول مان

سبدهای پر رو میاوردیم در انبار خود


دانلود آهنگ برکت

وقتی از ما حرکت بود کار ما پر برکت بود

متن اهنگ برکت داماهی با کیفیت بالا و لینک مستقیم وقتی از ما حرکت بود کار ما پر برکت بود

متن اهنگ برکت داماهی


ارسال نظر درباره این موضوع