دانلود آهنگ شدت میدان محسن چاوشی

شدت میدان

از تو نشان آمده شاه جهان آمده کل بکشان کف بزن راحت جان آمده

متن آهنگ شدت میدان محسن چاوشی :
عرش به زانو شده پیر سیه مو شده سنگ ز روی خوشش خود به زبان آمده
از جبروتش به خود کوه به آتش مذاب کوری آتش بره کور و کران آمده
شدت میدان رسید سرخ شهیدان رسید بر سر شیطان ولی تیغ کشان آمده
تازه و شاداب خود از بر یار آمده بوی بهاران رسید غنچه دهان آمده
از تو نشان آمده شاه جهان آمده کل بکشان کف بزن راحت جان آمده
آمده بلوا کند زهر چو همراه کند شاهد حق بر سر پیر و جوان آمده
تازه و شاداب خود از بر یار آمده بوی بهاران رسید غنچه دهان آمده
از تو نشان آمده شاه جهان آمده کل بکشان کف بزن راحت جان آمده
کل بکشان کف بزن راحت جان آمده ...
آمده خود از بر غیر رخش لا اله سبزه چمن بر رخ زرد خزان آمده
آمده از راه دور تحفه بیاورده نور راهزنان بر ره راهزنان آمده
از تو نشان آمده شاه جهان آمده کل بکشان کف بزن راحت جان آمده


دانلود آهنگ شدت میدان

از تو نشان آمده شاه جهان آمده کل بکشان کف بزن راحت جان آمده

دانلود آهنگ شدت میدان محسن چاوشی با کیفیت بالا و لینک مستقیم از تو نشان آمده شاه جهان آمده کل بکشان کف بزن راحت جان آمده

دانلود آهنگ شدت میدان محسن چاوشی


ارسال نظر درباره این موضوع