دانلود آهنگ بمان روزبه بمانی

بمان

انقد گفتم باش گفتم باش گفتم که در هرچه اصراری کنم یاد تو می افتم

متن آهنگ روزبه بمانی با نام بمان :

گفتم بمان گفتی نگو وقتی نمیمانم گفتم پشیمان میشوی گفتی نمیدانم
گفتم نمیپرسی چه می آید سرم بی تو گفتی نه میدانم نه میپرسم نه میمانم
از آنچه می آید سرم با رفتنت گفتم گفتم که هر کاری کنم یاد تو می افتم
انقد گفتم باش گفتم باش گفتم که در هرچه اصراری کنم یاد تو می افتم

مردم بفهمانم به تو من بیشتر از هر کسی ای از خودت هم بی خبر فکر تو بودم
گفتم اگر راهی نشد به تار موی تو قسم من از خودت هم بیشتر فکر تو بودم
از آنچه می آید سرم با رفتنت گفتم گفتم که هر کاری کنم یاد تو می افتم
انقد گفتم باش گفتم باش گفتم که در هرچه اصراری کنم یاد تو می افتم


دانلود آهنگ بمان

انقد گفتم باش گفتم باش گفتم که در هرچه اصراری کنم یاد تو می افتم

دانلود آهنگ بمان روزبه بمانی با کیفیت بالا و لینک مستقیم انقد گفتم باش گفتم باش گفتم که در هرچه اصراری کنم یاد تو می افتم

دانلود آهنگ بمان روزبه بمانی


ارسال نظر درباره این موضوع