آهنگ دل ایوان بند

دل

قد رعنای تورا بس تماشا کنم دلبر میکشد مرا چرا حاشا کنم

متن آهنگ دل ایوان بند :
قد رعنای تورا بس تماشا کنم دلبر میکشد مرا چرا حاشا کنم
ما نشسته در نظر نظرم چون تویی در دم مجنون شده ام خبرم چون تویی
از توی دردانه چه نازی میکشد دل یک سره جانم را به بازی میکشد دل
رنگ به رخساره نمانده دگر از عشق ...
از توی دردانه چه نازی میکشد دل یک سره جانم را به بازی میکشد دل
رنگ به رخساره نمانده دگر از عشق ...
تا تورو دیدم عشق یادم رفت هر چه اندوخته ام دادم رفت
حکم هر بازی دل که تو براندازی دل تو خودت میدانی خوب میسازی دل
از توی دردانه چه نازی میکشد دل یک سره جانم را به بازی میکشد دل
رنگ به رخساره نمانده دگر از عشق ...
از توی دردانه چه نازی میکشد دل یک سره جانم را به بازی میکشد دل
رنگ به رخساره نمانده دگر از عشق ...


دانلود آهنگ دل

قد رعنای تورا بس تماشا کنم دلبر میکشد مرا چرا حاشا کنم

آهنگ دل ایوان بند با کیفیت بالا و لینک مستقیم رنگ به رخساره نمانده دگر از عشق

آهنگ دل ایوان بند


ارسال نظر درباره این موضوع