سینا حجازی

دانلود آهنگ سینا حجازی

دانلود اهنگ سوگوار سینا حجازی

دانلود آهنگ سینا حجازی سوگوار

من دلشکسته ترک وطن کردم خونین و خسته ترک وطن کردم سهمی از این شکار ندارم چون من طعمه شکار شما بودم


# سوگوار

دانلود آهنگ سوگوار

دانلود آهنگ تهران سینا حجازی

دانلود آهنگ سینا حجازی تهران

پر از افتخاری تهران همیشه بهاری تهران همه خوباشو رو کردی بگو دیگه چی داری تهران


# تهران

دانلود آهنگ تهران

دانلود آهنگ تکرار سینا حجازی

دانلود آهنگ سینا حجازی تکرار

منظومه ی چشماتو  اون جنگل موهاتو  سجاده ی دستاتو  از خونه ی من ببر  کویر لوت حرفاتو  این خالی ترین جاتو  خاطراتو خاطراتو  از خونه ی من ببر


# تکرار

دانلود آهنگ تکرار

دانلود آهنگ مه خراب سینا حجازی

دانلود آهنگ سینا حجازی مه خراب

قسم به جون مادرم شد دیگه بار آخرم دل ندم و دل نگیرم دیگه یار خوشگل نگیرم


# مه خراب

دانلود آهنگ مه خراب

دانلود آهنگ رویا سینا حجازی

دانلود آهنگ سینا حجازی رویا

باقیش همه غم بود همش یکی کم بود همون یکی انگار تموم عالم بود


# رویا

دانلود آهنگ رویا

دانلود آهنگ روزای بهتر سینا حجازی

دانلود آهنگ سینا حجازی روزای بهتر

هر روز ی روز جدیده برای آواز خوندن هر روز ی روز جدیده برای زنده موندن


# روزای بهتر

دانلود آهنگ روزای بهتر

دانلود آهنگ رنگ سینا حجازی

دانلود آهنگ سینا حجازی رنگ

به غیر از رنگ خودم به دنیام رنگی نمی زنم بذار ما رنگ خودمون رو باشیم تا دنیا رنگی شه


# رنگ

دانلود آهنگ رنگ