یاس

دانلود آهنگ یاس

دانلود آهنگ لال یاس

دانلود آهنگ یاس لال

مثال علف هرز خبرا می پیچه به دورم و به گوش من می رسه اینا می گن لال شدم


# لال

دانلود آهنگ لال

دانلود آهنگ بارکد یاس

دانلود آهنگ یاس بارکد

بکوب پاهات و محکم روی زمین و باز بکوب که تازه اول مسیره روی پات بمون انتهای این مبارزه برد با ماست، بجنب وقت نیست پاشو بگو من ادامه می‌دم


# بارکد

دانلود آهنگ بارکد

دانلود آهنگ نامه ای به فرزند یاس

دانلود آهنگ یاس نامه ای به فرزند

یه کم چشماتو وا کن ، به این تنها نگاه کن به منی که چشمتو با اشک هیچوقت تَر نمیکردم نگاهتو فهمیدم از اینجا دارم میرم ، دیگه باز هم به اون خونه هیچوقت برنمیگردم


# نامه ای به فرزند

دانلود آهنگ نامه ای به فرزند

دانلود آهنگ بغض یعنی یاس

دانلود آهنگ یاس بغض یعنی

بغض یعنی شب های تنهایی و خرابی بغض یعنی فکر و خیالش نذاره بخوابی  بغض یعنی جز رفتن دیگه هیچ کاری نداری  بغض یعنی که هنوز هم اون رو دوستش داری 


# بغض یعنی

دانلود آهنگ بغض یعنی

دانلود آهنگ سفارشی یاس

دانلود آهنگ یاس سفارشی

دند نرم کاسبا ، چار چوب و قالبا غریب و آشنا من رو خاکریز باورام وایستادم


# سفارشی

دانلود آهنگ سفارشی

دانلود آهنگ بند ناف تا خط صاف یاس

دانلود آهنگ یاس بند ناف تا خط صاف

با اینکه مغز درگیر کاره ، فکرم زیرِ تیرِ داره مقصد دیگه تیره تاره ، ولی من میمونم میدونم میخوان از من چی بسازن حتی توو فکرشون من نمیبازم بذار حالا روم شطرنجی بذارن ، ولی من میمونم


# بند ناف تا خط صاف

دانلود آهنگ بند ناف تا خط صاف

دانلود آهنگ سرکوب یاس

دانلود آهنگ یاس سرکوب

نشونه می گیرم و توی خال می زنم گذشته ها رو مثل پوست مار می کَنم صدامو از تو شهر و خونه های میهنم میشنوم از روزگار می گذرم


# سرکوب

دانلود آهنگ سرکوب